Hangosak a szomszédok? Átlóg a fa? Ezt tehetjük ellene!

Az együttélés nehéz, különösen akkor, ha a szomszéddal sehogy sem lehet kijönni. Gyors megoldást jelenthet a nem túl vad jogviták rendezésére az úgynevezett birtokvédelmi eljárás. Lássuk a jogi szakértőnk által összefoglalt szabályokat!

A szomszédjogi jogviták viszonylagosan gyors és helyben történő rendezésének egyik lehetősége, az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző előtt megindított birtokvédelmi eljárás.

Ebbe az eljárásba sok minden belefér, így az áthajló fa problematikájától kezdve, a hangoskodók megregulázásán át, a területhatárok meghatározásáig.

A kiindulási alap az, hogy az ingatlan birtokosát – legyen az lakás, vagy földterület – birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogtalanul megfosztják, vagy birtoklásában háborítják.

Ez a birtokost mindenkivel szemben megilleti, kivéve, ha a birtokot jogszerűtlenül, tilos önhatalommal szerezte meg. Ez azt is jelenti, hogy egy érvényes bérleti szerződés alapján akár a bérlőt is megilleti a birtokvédelem az ingatlan tulajdonosával szemben, amennyiben a tulajdonos visszaél a jogaival és például engedély nélkül bemegy a bérleménybe.

Birtokvédelmi eljárás a jegyzőtől egy éven belül kezdeményezhető. Ha a probléma azonban már ennél hosszabb ideje fennáll, úgy a jegyző nem fog érdemben azzal foglalkozni, hanem a hatáskörének hiányát fogja megállapítani.

A jegyző az önkormányzatok mellett tevékenykedik és az eljárás szóban, vagy írásban, 3000,- Ft illeték lerovása mellett kezdeményezhető.

A jegyző az eljárását nagyjából 2 hét alatt lefolytatja, amennyiben minden az eset elbírálásához szükséges irat, bizonyíték a rendelkezésére áll.

A legtöbb esetben helyszíni szemle lefolytatására és az érintett meghallgatására is sor kerül.

Ha megállapítható a birtoksértő magatartás, akkor a jegyző elrendeli az eredeti állapot helyreállítását, valamint a birtoksértőt eltiltja a birtoksértő magatartás folytatásától.

Az a fél, aki a jegyző döntését vitatja, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz a jegyző határozatával szemben.

Ha azonban a jegyző határozata – az abban foglaltakkal – jogerőssé és végrehajthatóvá válik, úgy azt a kötelezettnek 3 napon belül végre kell hajtani. Ha ez nem történik meg, úgy az érintett pénzbírságra is számíthat.

Cikkünk szakértő szerzője dr. Burján Zsuzsanna, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. munkatársa

 


© 2021 (v150.202005)