Otthonfelújítási támogatás: Az igénylés szabályai: így kaphatod meg biztosan a támogatást!

Öt részes cikksorozatunkban a 2021. január 1-től igényelhető, várhatóan messze a legnépszerűbb állami támogatás formát, az otthonfelújítási támogatást járjuk körül. A sorozat ötödik részében most azt nézzük meg, hogyan működik a számlák benyújtása, elszámolása, illetve a felhasználás ellenőrzése a 3 millió forintnyi ingyen pénzt jelentő otthonfelújítási támogatás igénybevétele során.

Az otthonfelújítási támogatás utólag, a felújítási munkák befejezését követően igényelhető, számos olyan feltétel és szempont van azonban, amelyekre már a munkák tervezése, az előkészületek, majd a lebonyolítás során oda kell figyelni.

Nem elég szóban megrendelni

Az igényléshez a szükséges nyomtatványok, nyilatkozatok és az elvégzett munkákat igazoló számlák mellett be kell nyújtani a munkát végző vállalkozóval (egy vagy több kivitelezővel) 2021. január 1-jét követően kötött vállalkozási szerződést is. A felújítás megkezdése előtt tehát nem elegendő szóban vagy írásban megrendelni a munkákat, szerződés(eke)t is kell erre kötni, amely(ek) részletesen meghatározzák a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját, sőt amennyiben a szükséges anyagokat is a vállalkozó biztosítja, akkor ezt anyagköltség és vállalkozói díj szerinti bontásban kell feltüntetni.

Fontos, hogy vállalkozási szerződés csak olyan kivitelezővel köthető, amely a szerződéskötéskor szerepel a működő adóalanyok állami adóhatóságnál vezetett nyilvántartásában és a vállalkozó nem lehet az igénylőnek közeli hozzátartozója vagy élettársa; építőipari cég esetén e közeli hozzátartozó nem lehet a vállalkozás tagja, munkavállalója vagy vezetője. 

Nézzük, hogy lényegét tekintve mit is ír elő a rendelet (a jogszabály-szöveg lényegesebb részeiből szemezgetünk, de a felelős döntéshez, különösen egyedi esetekben, nem árt a teljes szöveget megismerni, szükség szerint szakértővel egyeztetni).

Mi és hogyan fogadható el számlaként?

Természetesen csak a meghatározott, támogatott tevékenységekre szóló számla jöhet szóba (lásd a korábbi cikkünket), amely

  1. az igénylő – vagy az egyik igénylő – saját nevére szól, és
  2. az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított (azaz szabályos magyar áfás-számla), melyet az azt kiállító vállalkozó a jogszabály szerint a NAV-nak elektronikusan lejelentett.
  3. újabban az adóazonosító jel (köznyelven: adószám) megadása lehet szükséges a magánszemélyek esetén is, így az a legbiztosabb, ha a jogosult igénylő neve, címe (ami az adott, felújítással érintett ingatlan legyen mindenképp), mellett a magánszemély adóazonosítóját is ráíratjuk minden számlára.

A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj (munkadíj) 50-50%-os arányban szerepelhet.

Érdekes és talán meglepő is, hogy a lakástakarék-pénztárnak már benyújtott, de megfelelő időszakban kiállított (azaz 2021-2022-es) számlák is benyújthatók a támogatás lehívásához, ugyanakkor a CSOK-ban már elszámolt számlák nem! 

Szerencsére a lakástakarék-pénztárak mindig visszaküldik az eredeti számlákat. Mert a kincstárnak is természetesen az eredeti számlákat kell majd beküldeni. Talán mondani sem kell, hogy magunknak előtte érdemes lefénymásolni a számlákat, hiszen azok könnyen elveszhetnek, miközben igen nehezen pótolhatók, különösen sok apró számla esetén.

Határidők

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

A támogatás iránti kérelmet a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen vagy postai úton vagy személyesen egy kormányablaknál.

A támogatás utólagosan, minden elszámolni kívánt számla kifizetése után igényelhető.

A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár 30 napon belül bírálja el, ellenőrzi a támogatás igénybevételi feltételeinek meglétét, és a feltételek fennállása esetén megállapítja a támogatás összegét.  Hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A Kincstár a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítja a támogatást az igénylő bankszámlájára.

A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. A helyszíni ellenőrzésről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít, amelyet elektronikus úton megküld a Kincstár részére. Ha a Kincstár megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor felszólítja a támogatásnak a kamattal növelt összegben történő visszafizetésére.

Ha lemaradt, cikksorozatunk korábbi részeit itt olvashatja el.


© 2021 (v2.202102)