Home-office: eszünk ágában sincs feladni a megszerzett jogokat!

Az Otthontérkép Magazin és az Ingatlantájoló.hu friss, közös felmérését 1169 fő töltötte ki. A válaszadók háromnegyede megtapasztalhatta a home office lehetőséget, és 100-ból 71 ember a járványhelyzet lecsengését követően is megtartaná e megszerzett „előjogát”, illetve annak legalább egy részét. Újabb igazolást nyertünk: alaposan átalakul tehát az irodák világa a járvány után!

Az Otthontérkép Magazin és az Ingatlantájoló.hu az otthoni munkavégzéssel kapcsolatban készített online felmérést. Az 1169 főt érintő, nem reprezentatív kutatás főbb megállapításait itt, az Otthontérkép Magazin felületein publikáljuk.

Néhány napja fejeződött tehát be az Otthontérkép Csoport kutatása: főként arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek kaptak-e lehetőséget az otthoni munkavégzésre 2020 tavasza óta, ha igen, pontosan milyen mértékben és arányban. (A kitöltők háromnegyede beosztott alkalmazott, tizede (al)vállalkozóként dolgozik, a fennmaradó csoport pedig vezető-döntéshozói pozícióban lévő alkalmazott.) A fő kérdésünk pedig arra irányult, hogy a járványhelyzet miatt megszerzett home-office „előjogokat” mennyiben lesznek majd hajlandók visszaszolgáltatni a munkaadóknak, illetve mennyiben ragaszkodnak majd azokhoz, vagy teljes egészében, vagy legalább részben.

Arra a kérdésre, miszerint „Ha véget ér a járvány, akkor megtartaná-e a 2020-ban megszerzett home-office lehetőséget/ kedvezményt?” egyértelmű igennel 47 százalék válaszolt, miközben a „részben megtartanám” válaszok aránya 18 százalék, a „talán megtartanám” válaszok aránya pedig 6 százalékos volt. Nemmel mindössze 9 százalék válaszolt, a megkérdezettek ötöde pedig nem kapott ilyen kedvezményt, főként a munkája személyes jelenlétet igénylő jellege miatt.

Kinek, mennyi otthoni munka járt?

Nagyon érdekes eredményt hozott, hogy a megkérdezett irodai dolgozók közül hányan, mennyi időre kaptak otthoni munkavégzési lehetőséget.A kitöltők – pontosabban a csak irodai munkát végzők – közül nagyon sokan, az irodai dolgozók közel fele (49 százalék) a teljes munkaidejére megkapta az otthoni munka lehetőségét. Heti 3-4 napra 10 százalék, heti egy-két napra 11 százalék maradhatott home-office-ban, a minden második hétre home officehoz jutó, váltott „műszakos” irodisták aránya pedig 5 százalékos volt. Ugyanakkor a válaszadók meglepően nagy aránya, negyede (25 százaléka) – saját bevallása szerint – egyáltalán nem kapott lehetőséget az otthoni munkavégzésre.

Ki, mennyit ingázik a munkahelyére?

A válaszolók összetételéből kirajzolódik az is, hogy a nagy többség nem lakik túl messze a munkahelyétől, bár ezt az eltérést a viszonylag sok vidéki kitöltő is torzíthatja, hiszen a főváros mellett legfeljebb a nagyvárosi munkahelyeken jellemző tömegesen az ingázás. (A válaszadók 42 százaléka budapesti, 5 százalék főváros környéki, 17 százalék megyeszékhelyen dolgozik, míg kisvárosban csak 19, községekben pedig 11 százalék dolgozott.)

Hirdetés

A kérdésekre válaszolók több mint egyharmada (33 százaléka) legfeljebb negyed órányira lakik a munkahelyétől, hiszen oda-vissza fél óránál kevesebbet utazik naponta. Közel ugyanennyien, a kitöltők 32 százaléka 30-60 perc közti időt ingázik oda-vissza naponta, míg a normál tűréshatáron belül, napi 1-1,5 órát ingázik oda-vissza a válaszolók további 19 százaléka. Összességében tehát közel, vagy legfeljebb 30-45 percen belül elérhető távolságra dolgozik a munkahelyétől a felmérést kitöltők mintegy 84 százaléka.

Ez az eloszlás azért is érdekes, mert az előre feltételezettnél jóval kevésbé függ a jövőbeli home office igény attól, hogy mennyit ingáznak az emberek, hiszen – mint láttuk – a válaszolók 47 százaléka foggal-körömmel ragaszkodik a kiharcolt home office lehetőséghez, dacára annak, hogy e csoport legalább kétharmada egy irányban 45 percnél kevesebbet utazik.

Ha munkát vált, akkor is ragaszkodna a home office-hoz?

Végezetül pedig azt a kérdést tettük fel, hogy ha új munkahelyet keres majd, vagy újratárgyalhatja a feltételeket a régi munkahelyén bármilyen oknál fogva, akkor ragaszkodik a kiharcolt, vagy esetleg a jövőre nézve kiharcolható home office lehetőségéhez?

Összességében 71 százalék valamiféle otthoni munkanapot igényelne. Heti legalább 1-2 napot 100-ból 37 ember, legalább 3 vagy több napot 100-ból 22 ember, teljes körű home office-t pedig 11 százalék kérne az új munkahelyén vagy ha valamilyen okból újra kellene tárgyalnia a munkafeltételeket a főnökséggel. Csupán a válaszadók 29 százaléka – többségében kisebb településen dolgozó és 50 év feletti – mondta azt, hogy inkább bejárna.

További érdekes összefüggések derülnek ki, ha megnézzük a különböző keresztmetszeti adatokat. Kevéssé meglepő, de azért fontos tény, hogy a fővárosban jóval nagyobb arányban volt lehetőség az otthoni munkavégzésre, mint vidéken. Vagy, hogy például a fiatalabbak sokkal jobban ragaszkodnak az otthoni munka lehetőségéhez, hiszen az 50 feletti válaszadók közt már többen voltak, akik “inkább bejárnának a munkahelyre”, ha lecseng a járvány (44 százalék szemben a fiatalabb korcsoportoknál mért 15-23 százalékkal). Szintén megfigyelhető összefüggés a település jellege és a home-offce iránti igény között: míg a kisebb településeken (kisváros, község) dolgozók esetében a válaszadók nagyjából fele (46, illetve 55 százalék) válaszolta, hogy inkább bejárna a munkahelyére, míg a Budapesten és környékén dolgozók esetében csupán 13-14 százalék.

Kifejezetten meglepő következtetés viszont – ahogyan erre fentebb utaltunk -, hogy az ingázás hossza, tehát a munkahelyre történő hosszabb utazási idővel nem nő arányosan a home office lehetősége, vagy akár ilyen munkarend elvárása a dolgozók részéről!

Újítsa fel otthonát Raiffeisen Személyi Kölcsönből! Új ügyfélként jövedelemátutalás nélkül igényelheti. THM: 9,8%-15,4%. Ingatlanfedezet nélkül.

© 2021 (v2.202102)