Így lehet kikényszeríteni a közgyűlés összehívását

 

A társasházakról szóló törvény értelmében a társasház legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, melyen valamennyi tulajdonostárs részt vehet. A törvény értelmében a közös képviselő, illetőleg az intézőbizottság látja el a közösség ügyvitelét, ennek megfelelően hatáskörükbe tartozik a közgyűlés összehívása is. Milyen lehetőségek adottak a tulajdonostársak számára, ha erre nem kerül sor?

Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer szükséges tartani. Számtalanszor látunk azonban példát arra, hogy nem pusztán az évi kötelező egy alkalom nem valósul meg, de valamilyen, a közösség egészét érintő probléma – például közös tulajdonú épületrészt érintő kár – esetén sem hív össze közgyűlést az arra jogosult.

A társasházi törvény ennek kiküszöbölésére tartalmaz egy segítő rendelkezést, mely szerint a tulajdonostársak legalább egytizedének írásbeli kérelmére kötelező a közgyűlés összehívása. Fontos, hogy a kezdeményezésben meg kell jelölni az összehívás okát, a tervezett napirendi pontokat és meg kell fogalmazni az eldöntendő kérdésekben a határozati javaslatot.

Ilyen esetekben a közös képviseletnek vagy az intézőbizottságnak a kérelem kézhezvételétől számított harminc napon belüli időpontra kötelessége közgyűlést összehívni. Amennyiben ez az időtartam eredménytelenül telik el, a harmincadik nap elteltét követő tizenötödik napon belüli időpontra a számvizsgáló bizottság is jogosult összehívni. Ilyen azonban nem működik minden társasházban, ugyanis létesítése csak több, mint huszonöt lakás esetén kötelező, ezért ennek elmaradása esetén az összehívást kezdeményező tulajdonostársak is jogosultak összehívni a közgyűlést.

Érdemes tudni, hogy mindazon ügyekben, melyekre a társasházi törvény nem köti ki kifejezetten a bíróság hatáskörét – mint például a közgyűlés határozatainak megtámadására – a társasház működése felett a törvényességi felügyeletet a jegyző gyakorolja. Amennyiben a jegyző nem megfelelő működést tapasztal, felhívja a társasházat arra, hogy azt hatvan napon belül orvosolja. Ezen intézkedésének eredménytelensége esetén akár bírósághoz is fordulhat a törvényes állapot helyreállítása érdekében.

Szerzőnk dr. Heinrich Renáta, ügyvéd, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító szakértője


© 2021 (v150.202005)