Bukom az illetéket, ha felbontom a szerződést?

Nem gyakori, de előfordul, hogy egy ingatlan-adásvételi szerződést a felek közös akarata alapján azt követően bontják fel, hogy az már teljesült, a vevő tulajdonjogát bejegyezték az ingatlan-nyilvántartásba, nota bene még a visszterhes vagyonátruházási illetéket is megfizették. 

Az evidens a Polgári Törvénykönyv alkalmazandó előírásai alapján, hogy a szerződés felbontása esetén az eredeti állapotot kell helyreállítani (hangsúlyozandó, hogy nem minden típusú szerződést lehet felbontani, egy bérleti vagy más, használati típusú szerződés esetén az eredeti állapot helyreállítása értelmezhetetlen). Az eredeti állapot helyreállítása körében az ingatlan tulajdonjoga visszaszáll az eladóra, az eladó pedig a kapott vételárat a vevő részére visszafizeti. Ezen túlmenően a felek rendezik az ingatlan-nyilvántartási viszonyokat is, melynek keretében a vevő tulajdonjogát törlik, az eladó, mint eredeti tulajdonos tulajdonjogát pedig visszajegyzik.

51077857 – handshake of a mature manager with a happy young couple at office. businessmen handshake during meeting signing agreement. happy man shaking hands whit his finacial advisor.

Eddig olyan elszámolások történtek, melyek a felek rendelkezési körébe tartoztak, de mi a helyzet a vevő által megfizetett illetékkel, amelyet nem az eladó, hanem az állami adóhatóság részére kellett teljesítenie? Nos, a jó hír az, hogy ebben az esetben a megfizetett illeték visszaigényelhető, vagyis a címben szereplő kérdésre a válasz az, hogy nem.

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján lehetőség van arra, hogy az illetékfizetésre kötelezett kérelmére a már megfizetett illetéket visszatérítsék. A visszatérítés feltétele, hogy a jogügyletet a felek közös megegyezéssel felbontsák, továbbá ingatlan esetén a szerződés megszűnésével az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot helyreálljon, vagyis a vevő tulajdonjogát töröljék, az eladó tulajdonjogát pedig visszajegyezzék.

A visszatérítést a NAV-tól lehet kérni. Az illetékek visszatérítésére az adózás rendjéről szóló törvény adó-visszatérítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. A kérelem előterjesztésének legegyszerűbb módja az ÁNYK-n belül elérhető „ITV – illeték törlési és visszatérítési kérelem” elnevezésű nyomtatvány kitöltése és ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül történő megküldése a NAV számára.

Szerzőnk dr. Bihary Ákos ügyvéd, a Jogadó Blog szakértője

Ecovis Hungary Legal, ecovis.hu

© 2021 (v150.202005)