Így kell egy telekből kettőt csinálni

Vannak olyan szerencsések, akik az átlagosnál nagyobb ingatlan vagyonnal rendelkeznek, méghozzá telekingatlannal és hasznosításával – pont a kedvező piaci kilátások okán – éppen most kacérkodnak. Nekik nyújtunk most támpontokat.

Ezek a szerencsések nyilván gondosan áttekintették a telekingatlanukra vonatkozó ún. helyi építési szabályzatot és az annak mellékletét képező kerületi szabályozási tervet. Rádöbbentek, hogy ingatlanukon – a legkisebb kialakítható teleknagyság figyelembevételével – több építési telek is kialakítható, majd értékesíthető. Ekkor felmerülhet bennük a kérdés, hogy milyen eljárás keretében tudják az ingatlant megosztani.

Erre a problémára a megoldás az ún. telekalakítási eljárás. Telekalakítással természetesen nem csak megosztani tudjuk az ingatlanunkat; telekalakítási eljárás lehet még a telekegyesítés, amikor kettő vagy több egymással szomszédos földrészletet összevonunk és a továbbiakban egy helyrajzi számon szerepeltetjük őket az ingatlan-nyilvántartásban, a telekcsoport újraosztása, amikor több, egymás melletti földrészletet vonunk össze és osztjuk újra a területet, valamint a telek-határrendezés, amikor kettő vagy több szomszédos földrészletnek a közös határszakaszát módosítjuk úgy, hogy a földrészletek helyrajzi száma és darabszáma változatlan marad.

13072033 – a euro bill house in a green neighbourhood scenery

Amennyiben eldöntöttük, hogy a fentiek közül igényünknek pontosan melyik telekalakítási eljárás felel meg, úgy a következő lépés, hogy egy megbízható földmérővel elkészíttessük a telekalakítási kérelmünk mellékletét képező változási vázrajzot, majd azt az illetékes kormányhivatallal záradékoltassuk.

Amennyiben a záradékolt változási vázrajzok is a rendelkezésünkre állnak, nem marad más hátra, mint az eljárás megindítása az illetékes kormányhivatalnál. A kérelmünk benyújtására rendszeresített formanyomtatványon kell nyilatkoznunk annak kapcsán, hogy mely eljárástípust választjuk; kérelmünk az ún. telekalakítási engedélyezési eljárás vagy az ún. egyesített telekalakítási eljárás megindítására vonatkozik.

A két eljárás közötti lényegi különbség az, hogy az egyesített telekalakítási eljárás – a nevéből adódóan – egyablakos eljárás keretében két eljárást tartalmaz. Magában foglalja a telekalakítási engedélyezési eljárást, valamint a telekalakítási engedélyezési eljárás keretében hozott jogerős telekalakítási határozat alapján a határozatban foglaltak ingatlan-nyilvántartási átvezetését is. Ezen eljárás esetén tehát az eljárás megindításakor nem csak a telekalakítási engedélyezési eljárást, hanem az ingatlanügyi hatósági eljárást is kezdeményezzük, így az eljárás megindításakor már rendelkezésünkre kell, hogy álljon az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges kérelem és az átvezetéshez szükséges okiratok.

Amennyiben a telekalakítással érintett ingatlanok egy személy tulajdonában vannak, úgy elegendő a tulajdonos részéről egy egyoldalú nyilatkozat, amennyiben nem, úgy az eljárás megindításakor már csatolandó az érintett tulajdonosok megállapodása (ún. telekalakítási megállapodás) is.

A két esetben egyező az eljárás díja, ingatlanonként 12 000 forint, annyi különbséggel, hogy az egyesített telekalakítási eljárás esetén az átvezetésre vonatkozó, ingatlanonkénti 6600 forintos összeget már az eljárás megindításakor meg kell fizetnünk.

Szerzőnk dr. Szabó Andrea ügyvéd, a Jogado Blog szakértője

Ecovis Hungary Legal, ecovis.hu

© 2021 (v2.202102)