Szigorúak a tűzoltók a társasházakban

Aki társasházi közösségben él, tudja, hogy sokféle szabálynak kell az együttélés során megfelelni. A társasházakat időszakonként a katasztrófavédelem illetékesei ellenőrzik, mégpedig tűzvédelmi szempontból. És ennek már lehet hatása az érintett lakókra nézve is.

Nem biztos, hogy köztudott, de a társasházaknak szigorú tűzvédelmi szabályoknak kell megfelelniük. Elsősorban a megfelelőségről a közös képviseletnek kellene gondoskodnia, de mivel társasházi közösségről van szó, ezért maguk a lakók, egyénileg is felelősséggel tartoznak.

Létezik egy végrehajtási rendelet, mely előírja – részletes szabályok ismertetésével – hogy a folyosóknak, közös helyiségeknek hogyan kell „kinézniük” tűzvédelmi szempontból. Ekként a folyosókon, közös helyiségekben tartózkodni kell minden, gyúlékony anyag, tárgy tárolásától.

A menekülési útvonalat ugyanakkor sem ideiglenesen, sem pedig véglegesen lezárni, ott az útvonal szűkítésére alkalmas tárgyat, lomot elhelyezni nem szabad, azaz kifejezetten tilos. A téli időszakokban a folyosókra jellemzően kikerülnek az áttelelő növények, amely több mint aggályos.

Ugyanakkor az is kifejezetten gyakori, hogy a folyosókon biztonsági okból rácsos ajtót létesítenek egyes lakók. Ez több szempontból is problémát jelent. Egyrészről sokszor közös tulajdonon létesítik a rácsos ajtót, melyhez a társasház közgyűlésének engedélye lenne szükséges. Másodsorban, előfordulhat, hogy az érintett folyosórész része a menekülési útvonalnak, ami viszont biztonsági okból gondot jelent.

Abban az esetben, ha a hatósági ellenőrzés során megállapítható, hogy az érintett rész nem felel meg a tűzvédelmi előírásoknak, a hatóság kötelezni fogja az érintett személyt az akadály megszüntetésére és bírságot fog vele szemben kiszabni. A jogszabály alapján pedig a hatóság számára, a bírság kiszabása – meghatározott esetekben – kötelező.

Szerzőnk dr. Burján Zsuzsanna ügyvéd, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. szakértője


© 2021 (v150.202005)